Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (izvajalec javnega poziva) v imenu Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (naročnik in financer javnega poziva) poziva samozaposlene in mikro podjetja z 1 do 4 zaposlenimi k oddaji vloge za dodelitev brezplačnih zaščitnih mask.

Pred oddajo vloge si natančno preberite vsebino javnega poziva in pogoje, ki jih mora prijavitelj izpolnjevati. Javni poziv je odprt do vključno 15. 11. 2020.

Več informacij >>