Od danes, 10. marca, lahko na portalu za delodajalce oddate zahtevek za povračilo nadomestila plače za začasno čakanje za februar. Opozarjamo, da se je s 1. februarjem spremenila višina povračila izplačanega nadomestila plače na podlagi ZDUOP (PKP8).
Poglejte si pojasnila glede izpolnjevanja zahtevka …

Delež povračila glede na državne pomoči: 80 % ali 100 %

Delno povračilo izplačanega nadomestila plače znaša 80 % nadomestila plače in je omejeno z višino povprečne mesečne plače v RS za oktober 2020: 1.821,44 EUR.

V 80 % nadomestila plače, ki ga krije RS, so zajeti nadomestilo plače in prispevki za vsa socialna zavarovanja: bruto I.

100 % povračilo nadomestila plače (bruto I) lahko uveljavljate:
– če iz naslova državnih pomoči po interventnih zakonih niste in ne boste presegli 1.800.000 EUR za posamezno podjetje ali
– če skupna pomoč ne presega:
-270.000 EUR za posamezno podjetje v sektorju ribištva in akvakulture,
-225.000 EUR za posamezno podjetje na področju primarne kmetijske proizvodnje.

Višina povračila zaradi prepovedi dejavnosti: bruto II

Če vam je bilo v celoti ali delno onemogočeno delovanje (opravljanje gospodarske dejavnosti), lahko zahtevate povračilo nadomestila plače skupaj s prispevki delodajalca: bruto II.

Prispevki delodajalca so praviloma 16,10 % od bruto I. Če gre za razliko prispevkov do minimalne plače ali katere druge izjeme pri obračunu prispevkov, je to največ 19,68 % od bruto I.

Vračilo prispevkov lahko zahtevate le za tiste dni, ko vam je bilo onemogočeno delovanje (po 44. členu ZDUOP) in le za tiste delavce, ki so zaposleni v dejavnostih, katerih delovanje je bilo z odloki onemogočeno.

Začasno je bilo prepovedano obratovanje vseh dejavnosti, ki ponujajo in prodajajo blago in storitve neposredno potrošnikom

Več informacij >>

 Vir: GZS – Zbornica računovodskih servisov